HEM

Välkommen till BRA Åkeri AB

Bra Åkeri AB är ett transportföretag i Stora Mellby. Vi erbjuder transporter av betongelement, styckegods och partigods. 


Bra Åkeri samarbetar mycket med andra åkerier, framför allt Sanfridssons Åkeri i Ljung och lastbilscentraler. Det betyder att vi aktivt arbetar med returlast för att köra fullastade så mycket som möjligt.


Vi har en egen lastbilsverkstad där vi gör de flesta typer av reparationer.


Bra Åkeri AB finns i Stora Mellby i Västra Götaland mellan Alingsås och Trollhättan. Vi utför transporter i Sverige och Norge. 


Våra öppettider är vardagar 07.30-16.30. Fredagar 07.30-15.00

Vi kör på RME 100

RME – fossilfritt biodrivmedel med minimal miljöpåverkan

Verdis Polaris är ett biodrivmedel som minskar det fossila koldioxidutsläppet med minst 70 procent. Verdis Polaris finns i både sommar- och vinterkvalité. Somra används under säsongen april-september medan Vintra används oktober-mars. Verdis Polaris är en RME-baserad biodiesel som förutom hållbar rapsolja också innehåller avancerade komponenter, tung alkohol och biometanol som uppfyller EN14214.

BRA Åkeri AB        Mejerivägen 3         441 73 SOLLEBRUNN        Tel. kontorstid: 0322 - 41377        Tel. övrig tid: 0705-657445        Mail: info@bra-akeri.se

2.1 MAKT Policy

Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet och Trafiksäkerhet.


Bra Åkeri AB, är ett transportföretag med inriktning på gods- och prefabricerad betongtransporter, med säte i Stora Mellby, Alingsås kommun.


Vår ambition är att erbjuda effektiva transportlösningar med moderna och välskötta fordon, med senaste teknik och med välutbildade förare med god servicekänsla. Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan, med god arbetsmiljö, hög kvalitet och med hög trafiksäkerhet.


Med hänsyn taget, till företagets ekonomiska resurser, skall vi, arbeta förebyggande, ständigt arbeta med förbättringar, följa gällande lagstiftning, ha rätt utbildad personal och väga in konsekvenserna i beslut gällande miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet.


Vi skall bedriva verksamheten i dialog med personal, kunder, leverantörer, transportörer och andra intressenter, så att överenskomna krav kan uppfyllas, miljöpåverkan minskas, olycksfall undviks, kvalitetsbristkostnader minimeras och för att vara en intressant aktör på marknaden.


Bra Åkeri AB

Stora Mellby 2017.03.22


Jörgen Andersson


8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR